Vítáme Vás na stránkách, které by Vás měly zaujmout, zejména proto, že Vám nabízejí návod, jak se uzdravit, pokud jste nemocní, nebo jak si zlepšit kvalitu života, pokud se chcete postarat o Vaše zdraví i v budoucnosti.

Když si opatříte přístroj KX Laser, záhy zjistíte jeho významný vliv na zlepšení Vašich zdravotních problémů, tělesné a duševní kondice – nejen u sebe, ale i u Vašich blízkých, kteří mohou přístroj spolu s Vámi využít.

Přístroj KX Laser bude vždy k dispozici a bude stále pečovat o Vaše zdraví. KX Laser Vám přináší nový způsob ozařování krve nosní dutinou použitý u všech typů přístrojů a nízkofrekvenční pulsační masáž jako doplňkovou funkci u přístrojů GX 2000 AGX 2000 B. Obě tyto funkce lze využívat odděleně nebo i současně a obě mají společný cíl: zlepšení špatného stavu krve, její cirkulace a nastavení správné funkce těla a všech orgánů. Zdravá krev je totiž základem našeho zdraví, její nedobrý stav je příčinou mnoha chorob a onemocnění.

Hlavní terapeutické účinky

Výše uvedené terapeutické účinky mají návaznost na léčbu jednotlivých zdravotních problémů a nemocí - viz odkazy v textu nebo v postranním sloupci

 

Laserové ozařování krve působí:

 • aktivaci krevních enzymů
 • aktivaci metabolizmu
 • snižování hladiny tuků, glukózy a LDL cholesterolu
 • snižování viskozity krve a tím zlepšení krev.oběhu
 • odstranění nežádoucích obalů červených krvinek, krvinky znovu získávají záporný náboj a oddělují se od sebe, získávají lepší deformovatelnost a tím schopnost proniknout do nejužších cév (zlepšuje se prokrvení)
 • krvinky získávají lepší schopnost přenášet kyslík a odstraňovat CO2 z krve a tkání ulehčuje se dýchání
 • postupně se normalizuje krevní tlak
 • čistí se usazeniny na vnitřních stěnách cév
 • rozpouštějí se tromby a minibomby
 • zlepšuje se výživa těla vitamíny, minerály, okysličení krve a dochází k lepšímu odstraňování odpadních látek z metabolizmu
 • zlepšuje se spalování glukózy
 • posílení imunity
 • zlepšuje se paměť a odstraňují se sklerotické jevy
 • zlepšuje se činnost mozku, což má vliv na mnoho souvisejících diagnóz

Je možné, že ve Vás široký rozsah působnosti KX Laseru vzbuzuje určitou nedůvěru v tak široké spektrum účinnosti. Je to způsobeno tím, že krev ovlivňuje celý náš organismus od jednotlivých buněk a tkání až po funkci všech orgánů. A protože KX Laser působí na zlepšení jejího nedobrého stavu, zároveň tím positivně ovlivňuje všechny potíže, nemoci a choroby, které se špatným stavem krve jakkoliv souvisejí.

Proto je také možné při použití KX Laseru odstranit několik zdravotních problémů současně. Budete-li např. chtít snížit svůj vysoký tlak, zároveň se Vám sníží vysoký obsah cukru v krvi, odstraní vysoká hladina nežádoucího LDL cholesterolu, popř. se Vám zlepší paměť nebo odstraní křečové žíly, migréna, alergie, astma atp. Hlavní terapeutické účinky jsou uvedeny v části „Použití“.

KX Laser nepůsobí se zaměřením na určitý orgán v těle, ale tím, že léčí krev, léčí širokoplošně. Je důležité si též uvědomit, že nastalá náprava je dlouhodobá, protože odstraní příčinu zdravotního problému, na rozdíl od medikamentózní léčby, která působí cíleně na určité orgány a odstraňuje pouze následky vzniklého zdravotního problému.

Pomocí KX Laseru nabízíme moderní, účinné a lékařsky potvrzené řešení zdravotního stavu a to nejen nemocným, ale i těm, kteří přistupují zodpovědně ke svému zdraví z hlediska prevence. Každý se může svobodně rozhodnout, zda své zdraví svěří pouze lékaři a předepsaným tabletám a práškům, či zda souběžně bude využívat KX Laseru, který přesvědčí lékaře na základě positivních výsledků o nadbytečnosti chemie a dávkování sníží nebo zcela vyloučí.

Pokud bychom měli adresovat komu je především KX Laser určen, musíme konstatovat, že kromě skupiny osob s uvedenými chorobami má přístroj ještě širší uplatnění pro zcela zdravé lidi, kteří však v důsledku náročného zaměstnání potřebují zvládat stresové situace (manažeři, ředitelé, vedoucí pracovníci) nebo potřebují být svěží (řidiči), potřebují zvýšit aktivaci mozkových buněk (studenti), popřípadě musejí podat mimořádný fyzický výkon (sportovci).

Kontraindikace:

krevVšechny kontraindikace při použití KX Laseru jsou podrobně uvedeny v části Popis přístroje – bezpečnostní informace.

Všeobecně platí zákaz užívání laseru u pacientů s krvácením z nosu a s alergií na laser, s diabetickými patologickými změnami sítnice nebo s krvácením oka. Též u žen s menstruací.

Nízkofrekvenční pulsaci nesmí používat pacienti napadení akutními onemocněními, s některými zhoubnými nádory mající sklon ke krvácení, v těhotenství nebo s kardiostimulátory. Větší opatrnost je na místě u pacientů s cukrovkou.

Přístroj mohou používat pacienti všech věkovým kategorií, kromě dětí mladších 12let; u osob starších se sníženou schopností vnímání je třeba dohled.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba webových stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare