Okamžikem převzetí zboží souhlasíte s následujícími obchodními podmínkami:

1. Dodací podmínky

Objednávka

Objednání může být uskutečněno na základě zaslaného e-mailu s kontaktními údaji poštou nebo telefonicky. Na všechny tyto objednávky bude adekvátním způsobem reagováno -potvrzeno převzetí objednávky a zároveň bude kupující informován o způsobu a termínu zaslání zboží. Při objednávce je nutno věnovat pozornost správnému a úplnému sdělení požadovaných kontaktních údajů.

Dodání zboží

Zboží bude dodáno na dobírku buď kurýrem nebo Českou poštou, případně jiným předem dohodnutým způsobem. Zboží bude odesíláno do 3 dnů po obdržení objednávky, vždy v pracovní den, doba doručení je závislá na způsobu přepravy.

Platba

Platba bude prováděna při převzetí zboží dobírkou. Při osobním odběru bude platba provedena v hotovosti.

Cena zboží

Současně platná cena je uvedena na internetové stránce KX Laser.cz a platí vždy v okamžiku objednání. Společnost TALPO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny uveřejněním na výše uvedených webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

Společnost TALPO s.r.o. prohlašuje, že všechny poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, nebudou žádným způsobem zveřejněné ani poskytnuté třetí osobě, s výjimkou přepravce.

Vrácení zakoupeného zboží

Zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím našeho internetového obchodu, může být vráceno nejpozději do 14dnů od jeho převzetí formou odstoupení od smlouvy.
Zboží musí být vráceno na adresu sídla společnosti TALPO s.r.o. 
Společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu (faktury), vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme!
Po zkontrolování vráceného zboží Vám plnou kupní cenu zašleme složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček.
.

2. Reklamační podmínky

Následující reklamační podmínky udávají pravidla nákupu zboží prostřednictvím internetu provozovaném společností TALPO s.r.o. Před objednáním zboží Vám doporučujeme, abyste se s uvedenými podmínkami řádně seznámili.

Všeobecná ustanovení

Zákazník převzetím zboží souhlasí s tímto reklamačním řádem. Ke každému prodanému výrobku je předán doklad (faktura), který platí jako doklad pro záruku. Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě. Záruka se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím tohoto internetového obchodu a musí být uplatněna v záruční době. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím dokladem a převzatým zbožím (zejména výrobní číslo a množství), je povinný nejpozději do 24hod. od převzetí zboží kontaktovat firmu TALPO spol.s r.o. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že případná pozdější reklamace nebude uznaná.

Délka záruky

Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno překontrolovat stav zásilky ihned po převzetí od přepravce a odmítnout neúplnou nebo poškozenou zásilku. Reklamované zboží musí být zasláno na adresu společnosti TALPO spol. s r.o. Zásilka musí být řádně zabalená a musí obsahovat reklamované zboží zakoupené v internetovém obchodě včetně příslušenství, kopii záručního listu (dokladu), číslo přístroje (lesklý štítek na krabici), popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, tel.číslo, e-mail). Reklamovaný výrobek musí být čistý a mechanicky nepoškozený.

Oprávněná reklamace se vztahuje na:
vady materiálu, funkční chyby a nedostatky z výroby

Záruka se nevztahuje na:
překročení termínu záruky
předložený doklad o nákupu nesouhlasí s předloženým výrobkem
poškození zaviněné cizím zásahem do přístroje nebo příslušenství (kromě našeho servisu)
škoda způsobená pádem nebo přepravou, škoda vzniklá poškozením kabelu, škoda v důsledku chybějící údržby 
škody v důsledku provozu, který není v souladu s „Návodem k použití“ přístroje.

 


Způsob vyřízení reklamace

Pokud se jedná o vadu, kterou je možné odstranit, výrobek bude opravený s případnou výměnou vadné části za novou. Prodávající je oprávněný reklamovaný výrobek kupujícímu vyměnit za výrobek se stejnými nebo podobnými užitkovými vlastnostmi. Pokud není výměna ani oprava možná a charakter vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy není potom možné tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vybavení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Uplatněním oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba webových stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare