FAQ – časté otázky


A/ OTÁZKY NA LASEROVÉ OZAŘOVÁNÍ


1) Jaký je princip laserového ozařování krve?

Fotony vyzářené laserovým paprskem jsou absorbovány molekulami krve a jsou přeměněny na vnitřní molekulární energii, která je aktivuje. Fotony mohou generovat další fotochemické reakce i biologické účinky použitelné v lékařské terapii. Tento proces se nazývá fotonová krevní terapie .
 
2) Jaký druh světla je laser a jaký materiál vyzařuje?

Laserové světlo se vyznačuje koherentností (fázové vlny se pohybují ve fázi jedna s druhou ) polarizací (směrové určení) monochromatičností (barvy různé podle vlnových rozsahů).
Podle materiálů, které emitují laserové záření jsou lasery pevné, polovodičové, plynné a kapalné.
 
3) Jaká terapie je použita u přístrojů KX L?

KXL uplatňuje světelnou terapii, která patří mezi fyzikální terapie. Je to bezbolestná metoda bez traumatických následků a vedlejších účinků.
 
4) Proč je ozařování KX laserem bezpečné?

Bezpečnost biolaseru KXL je daná jeho zařazením do úrovně bezpečnosti 3 R, která není nebezpečná pro lidi. KX Laser pracuje s nízkou intenzitou záření, která se nazývá LLLT (Low Lever Laser Terapie) a tento nízký výkon laseru (5mW) spolu s vlnovou délkou 650 nm má velmi příznivé účinky na organismus bez jakýchkoliv nežádoucích účinků.
 
5) Proč KXL používá k ozařování krve nosní dutinu?

Dlouhodobými klinickými zkouškami bylo zjištěno, že aplikace laserových paprsků v nosní dutině má téměř stejný účinek jako při přímém ozařování krve laserovou sondou v žíle. Je to způsobeno bohatou sítí krevních cév v nosní sliznici, která je navíc velmi tenká a bohatá na póry. Tak dochází k dobrému kontaktu fotónů s krevními buňkami a rychlému přenosu do celého těla. Laser rovněž v těchto místech stimuluje kraniální nervy, tepny a žíly, které zde procházejí. Nervové buňky jsou aktivovány, zlepšuje se jejich energetický potenciál a dochází též ke zlepšenému prokrvení v mozkové oblasti.
 
6) Jaký je mechanizmus léčby a terapie při použití metody LLLT?

Když dojde ke kontaktu fotónů (které jsou koherentní, polarizované a monochromatické) s krví v oblasti nosní sliznice, aktivují se krevní enzymy a metabolismus lipidů, odstraňují se nežádoucí obaly elektrocytů a snižuje se cholesterol. Stimulují sympatické a parasympatické nervy v lebeční oblasti a dochází ke zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve v celém těle. Zlepšení funkce červených krvinek, které zásobují všechny orgány těla kyslíkem a dalšími komponenty, způsobuje lepší prokrvení všech orgánů těla včetně těch, které jsou závislé na cévní mikrocirkulaci. Okamžitý účinek po 30 min. ozáření je již viditelný zvětšením krvinek v mikroskopu.
 
7) Jaké nemoci KXL hlavně léčí a čeho je třeba se vyvarovat?

S ohledem na mechanizmus účinku lze KXL využít především na léčbu kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění: vysoký tlak, infarkt myokardu, ischemické choroby srdce, mrtvice, bolesti na hrudi, snížená mikrocirkulace a problémy z ní vyplývající jako špatné prokrvení dolních končetin, nepohyblivost údů, bolesti hlavy atp. Významné je též snížení hladiny cukru a tuků v krvi v důsledku zlepšení metabolismu a zlepšení imunity.
Účinnost KXL má široké spektrum, protože krev ovlivňuje všechny orgány těla a tím má i přímý vliv na různá onemocnění v důsledku její špatné funkčnosti. Zlepšením jejích vlastností dochází též k ovlivnění celého těla a zdravotních potíží.
Při použití KXL je třeba se seznámit s kontraindikacemi, které jsou uvedeny v návodu k použití a v uvedených případech přístroj nepoužívat nebo se poradit s lékařem.
 
8) Jak dlouho trvá doba léčby KXL?

Zlepšení viskozity krve se projevuje téměř okamžitě po ošetření, krevní lipidy se odstraňují pomaleji, obvykle do 1 měsíce. Zjevné účinky při léčbě chorob se však dostavují ve 3-6 měsících léčby, někdy i později, vše závisí na stavu pacienta, jeho stáří, životním stylu a délce chorobného stavu.
Musíme si uvědomit, že na rozdíl od medikamentózní léčby, kde se výsledky dostavují rychleji, ale léčivo se musí užívat většinou stále, je metoda LLLT pomalejší, avšak odstraňuje příčiny chorob a její účinek je dlouhodobý.
 
9) Projevuje se při léčbě nějaká odezva organizmu?

Ve většině případů není ošetření laserem doprovázeno jakýmikoliv pocity. Pouze starší osoby, vážně nemocní s oslabeným organizmem a nadměrně citliví lidé mohou pociťovat symptomy způsobené zvýšeným zásobováním krve a kyslíkem jako závratě nebo pocit tlaku v hlavě, avšak tyto příznaky se většinou ztratí do týdne až 1 měsíce. Může se též zvýšit tepová frekvence a dočasně zvýšit tlak v důsledku zvýšeného zásobování srdce krví ještě nepřizpůsobenými cévními a tepennými stěnami. I tyto příznaky však v krátké době zmizí, jakmile se odstraní usazeniny a krev začne hladce proudit.
Lidé po mozkové mrtvici s poruchami pohybu mohou pociťovat menší bolestivost a ztuhlost údů, což je pouze dočasný jev a znamená obnovenou funkci mozkových buněk řídících pohyb končetin (v důsledku jejich lepšího zásobení kyslíkem).
 
10) Může docházet ke krvácení z nosu?

Při ošetření KXL ozařováním nosní dutiny nemůže v žádném případě docházet ke krvácení, neboť přístroj vyzařuje laserové paprsky při nízkém výkonu 5 mV a vlnové délce 650 nm, které nejenže nezpůsobí poškození sliznice, nýbrž mají naopak příznivý vliv na ochranu před nachlazením a sennou rýmou.
 
 

B/ OTÁZKY NA NÍZKOFREKVENČNÍ PULZAČNÍ MASÁŽ
 

1) Jaký je léčebný mechanizmus nízkofrekvenční pulzační masáže? (NPM)

NPM působí přenesením rázových vln z vodivých lepících elektrod nebo z masážní obuvi popř.gum. elektrod  na povrch těla. Může působit na akupunkturní body nebo postižená místa a pomocí 3 druhů masáže stimulovat nervy svalových tkání, zlepšovat krevní oběh, odstraňovat bolest a eliminovat, nebo odstraňovat choroby.
Podle čínské medicíny má schopnost pročišťovat meridiány.
 
2) Není elektrický kontakt s povrchem těla nebezpečný?

Přesto, že přístroj dokáže značně silně promasírovat celé skupiny svalstva, není elektrický proud, vstupující do vašeho těla nebezpečný, neboť má velmi nízkou hodnotu, méně než 10 mA.
Přístroj však nesmí používat děti mladší 12 let, lidé s umělými náhradami srdce, plic a s dalšími život udržujícími částmi, též pacienti s mozkově cévními příhodami a srdečně cévními příhodami musí být opatrní – viz Bezpečnostní informace v návodu k použití.
 
3) Jaké choroby je možno odstranit pomocí NPM?

Kromě okamžité úlevy od bolesti od namožení nebo naražení svalstva NPM působí na akupunkturní body pokud jsou elektrody na ně přiloženy (možno využít schematických obrázků v „Návodu k použití“) a nebo na akupunkturní body na spodní straně chodidel (pomocí masážní obuvi a gum.elektrod). Stimulace akupunkturních bodů v příslušných místech má pozitivní odezvu na příslušné orgány.
Z hlediska medicínského využití byl prokázán významný vliv na obnovení funkcí periferních nervových poranění na různých místech. (Viz klinická studie v oddíle „Odborné studie“)
 
4) Nevyvolává masáž nepříjemné pocity?

Po nasazení elektrod nebo nazutí masážní obuvi je třeba výkon NPM plynule zvyšovat a nastavit si výkon a druh masáže podle toho, která se Vám bude zdát příjemná. Podle výkonu může masáž vyvolávat pocity od jemného chvění až po silné rázy do povrchu těla.
 
5) Co to jsou „lepivé“ elektrody, jak se používají a jak dlouho vydrží?

Lepivé elektrody patří ke spotřebnímu zboží a zajišťují dobrý kontakt elektrických impulzů s povrchem těla. Pro tento účel je jejich povrch opatřen zvláštní hygienicky nezávadnou gelovou vrstvou s mírně lepivým povrchem, který dobře přilne k pokožce a snadno se zpět odlepí bez zanechání stop lepivosti. Po několikrém použití je vhodné povrch otřít vlhkým hadříkem, případně se slabým mýdlovým roztokem.
Po použití se elektrody přilepí z obou stran zpět na odkládací destičku. Takto udržované elektrody vydrží 20-30 cyklů použití. Náš servis nabízí k prodeji elektrody náhradní v ceně 130 Kč za 1 pár.
 
6) Nesnižuje se výkon při současném použití obou funkcí?

Výkon žádné z obou funkcí se při současném použití nesnižuje, protože jsou opatřeny stabilizátory výkonu. Dochází pouze k rychlejšímu vybití bateriového zdroje, avšak úbytek energie není velký.
 
 

 

C/ VŠEOBECNÉ OTÁZKY
 

1) Jsou přístroje schváleny pro prodej v EU?

Ano, přístroje vyhovují evropským požadavkům stanoveným ve směrnici „Rady pro harmonizaci právních předpisů členských států“, která se týká zdravotních přístrojů a označuje se : 93/42/EEC. Takto schválené zdravotní přístroje jsou označeny CE a je jim uděleno číslo.
KX Laser obdržel CE 0434. Certifikát vydala norská certifikační autorita při norském ministerstvu zdravotnictví pod číslem 2006-OSL-MDD-0303.
Na webové stránce „Certifikáty“ se po rozkliknutí ikony zobrazí detail.
 
2) Obdržely přístroje medicinský certifikát?

Ano, přístroje vlastní dva certifikáty vystavené Pekingským členem certifikačního systému pro certifikaci zdravotních prostředků (Hua Guang Certification). Certifikace je provedena podle mezinárodně platného standardu – ISO 13485:2003 a ISO 9001:2000 a je doložena v části „Certifikáty“.
 
3) Byly s přístroji provedeny klinické zkoušky?

Přístroje byly dlouhodobě klinicky zkoušeny před uvedením do prodeje. Výsledky některých zkoušek jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Odborné studie“, kde jsou náše přístroje KX L barevně zvýrazněny.
 
4) Jsou KXL registrovány jako zdravotní přístroje?

Přístroje jsou registrovány jako zdravotní u Ministerstva zdravotnictví ČR s reg.č. 3930A/2010 a u Štátného ústavu pre kontrolu liečiv – SK s kódem P85651.
 
5) Jsou přístroje patentovány?

Přístroje jsou patentovány celou řadou patentů, které jsou uvedeny v manuálech k jednotlivým přístrojům a na obalové krabici výrobku.
 
6) Má výrobek KX Laser právní zastoupení v EU?

Právním zástupcem KXL v EU je společnost Wellkang Limited se sídlem v Londýně (viz certifikáty).
 
7) Jak je prokázána shoda?

Shoda je prokázána výrobcem a výhradním dovozcem pro ČR a SR. Oba doklady jsou k nahlédnutí v oddíle „Certifikáty“ 
 
8) Přístroje jsou vyrobeny v Číně, nemají druhořadou kvalitu?

V první řadě je nutno podotknout, že Čína není již ta země, kterou byla ještě před pár lety. Čínská pracovitost a dynamický průmyslový rozvoj je nyní vzorem pro celý svět. Pokud se týká kvality tohoto přístroje, je prvotřídní, neboť výrobce je vázán k dodržování kvality certifikáty ISO 9001 a ISO 13485.
Po dobu 3 roků prodeje se nevyskytla jediná závažná reklamace a přístroje s každodenním provozem nelze po této době téměř rozeznat od nových.
 
9) Jaká je životnost přístroje ?
 
Životnost přístroje je udávána 5 let, avšak podle dosavadních zkušeností pracuje bez závad i mnohem déle. Výkon laseru se zmenšuje pouze nepatrně a laserovou hlavici je možno kdykoliv vyměnit
 
10) Jaký je rozdíl mezi KXL a konkurenčním přístrojem ?
 
Srovnání technických, výkonostních a uživatelských parametrů včetně komentáře je provedeno v přehledné tabulce  zde
 
2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba webových stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare