KX Laser - domácí léčba na základě současných poznatků lékařského vývoje

Naše laserové přístroje, jejichž hlavním posláním je především domácí léčba, umožní léčit pomocí bezpečného ozařování krve nosní dutinou až 130 chorob souvisejících se špatným stavem krve. Tři typy zdravotních přístrojů umožní léčbu dříve prováděnou jen v nemocnicích, nyní i doma, v práci, při cestování a kdekoliv jinde.Bližší informace o léčebných účincích viz použití

laser gx2010a1.jpg

 

Přístroje KX Laser

Tyto laserové přístroje byly vyvinuty po mnohaletém vývoji špičkovým technologickým institutem při Guilin Kangxing Medical Instrument v Číně.  Výrobce spojuje vědecko-výzkumnou činnost, výrobu a prodej a jeho výrobky tvoří integrovaný celek optiky, elektřiny a výpočetní techniky. Vlastní více než 70 položek patentované technologie, z nichž většina je použita v našich přístrojích. Výroba zdravotní techniky si udržuje vysokou kvalitu a musí dodržovat získané mezinárodní certifikáty systému jakosti. Laserové přístroje též vlastní certifikáty CE a jsou schváleny pro prodej v EU. Každý typ laserového přístroje uváděný do prodeje byl předem podroben klinickým zkouškám a výrobce podává a dokladuje EC prohlášení o shodě.

Léčebný mechanizmus laserových přístrojů KX Laser je založený na ošetření krve a nervového systému laserovým paprskem umístěným v nosní dutině a simulací masáže pomocí nízkofrekvenčních elektrických impulzů (u GX2000 A a GX 2000 B). Ozařování krve a proces biostimulace (ovlivnění živých buněk fyzikálními faktory) je znám již delší dobu a je i v současnosti s úspěchem používán v lékařské praxi, avšak většímu rozšíření dosud bránila nutnost hospitalizace pod lékařským dozorem, nutná z důvodů nitrožilního ozařování. Proto je metoda ozařování krve dlouhodobě vyzkoušená a je o ní pojednáno v mnoha odborných lékařských zprávách a studiích. Rovněž tak je znám široký účinek uplatnění na různá onemocnění a na úspěšnou léčbu poúrazových a ischemických stavů.

Bezpečnost biolaseru 
Možná nedůvěra v bezpečnost ošetření laserem, která pramení z nedostatečných znalostí o působení biolaseru není na místě, neboť použité hodnoty ozařování a zařazení do třídy IIa (stanovení míry rizika zdravotního prostředku) zaručují naprostou bezpečnost při použití tohoto zdravotního přístroje. V této souvislosti je třeba míti také na zřeteli, že zatímco medikamentózní léčba má nepříznivé vedlejší účinky léčiv, při laserovém ozařování krve žádné negativní vedlejší účinky za celou dobu existence této metody zjištěny nebyly. Při použití přístrojů je však třeba respektovat některá omezení, která jsou uvedena v části „ Použití“

Revolučnost metody laserového ozařování krve nosní dutinou spočívá především v tom, že je tato metoda neinvazivní, není nutná hospitalizace a v důsledku snadné a mobilní aplikace, má široké možnosti použití se stejným, nebo i vyšším účinkem ve srovnání s metodou nitrožilního ozařování. Pro dobrý kontakt laserových paprsků s krví byla zvolena nosní dutina, protože je značně porézní a má bohaté krevní řečiště, včetně mnoha nervových zakončení. Touto oblastí protéká veškerá krev cirkulující v těle a proto zde dochází k jejímu snadnému ozáření během několika minut. Kromě toho je též ozařována spodní část dutiny lebeční a tím se zlepšuje cirkulace krve v mozku a aktivují se spící mozkové neurony.

Fotony laseru v krvi způsobují zvýšení enzymů, což má za následek rozpouštění lipidových vrstev obalujících červené krvinky (erytrocyty) a ty mohou znovu nabýt svoji funkci v přenášení kyslíku. Také se obnovuje negativní náboj na povrchu erytrocytů a odpudivá síla znovu oddělí buňky, které byly předtím slepeny ve shlucích. Dochází též ke změnám enzymů a proteinů a stimulaci sympatických a parasympatických nervů, přičemž smršťování a rozšiřování nosní sliznice reflexivně způsobuje zlepšení krevní cirkulace v oblasti mozku a v celém těle.

 

 

Nově nabízíme nákup na splátky!

postup uskutečnění nákupu ZDE


ÚČINNOST PŘÍSTROJŮ KXL

Účinky přístrojů KXL jsou nezpochybnitelně prokázány při zkoumání odebrané kapky krve pod mikroskopem před ozářením a po ozáření

a)                                              b)

krev před ozářením, po ozáření

a) Před ozářením jsou červené krvinky slepeny v důsledku vysoké viskozity krve
b) Po ozáření jsou červené krvinky normálně rozptýleny
více

 

Zkušenosti s užíváním přístroje

 

Níže jsou uvedeny odkazy na některé výsledky léčby a ohlasy uživatelů, kteří přístroj zakoupili a podělili se s námi o své zkušenosti.

Nejnovější zkušenosti uživatelů
Úprava vysokého krevního tlaku
Léčba psoriázy
Zlepšení metabolismu
Napsali nám
Zkušenosti s jednoročním používáním přístroje
Praktické poznatky z KXL centra Moravská Třebová

Odkaz na videonávod /v Angl./

 

FAQ - časté otázky zde

 

Pro vzájemnou spolupráci

hledáme distributory s možností prezentace našich přístrojů KX Laser. Přístroje pro prezentaci poskytneme zdarma, prodejcům nabízíme zajímavé slevy. Bližšší podrobnosti sdělíme na našich kontaktních telefonech nebo e-mailu viz kontakt.

 

 

 


2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba webových stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare